ID
CHAT
Chat met ons op Whatsapp!
+49 160 96 89 53 49

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 16 augustus 2012

Persoonlijke gegevens

Het vertrouwen dat u in PepeMare stelt door uw reservering is voor ons erg belangrijk. Om deze reden zien wij het als onze plicht uw privacy te beschermen en uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van creditcardgegevens, vertrouwelijk te houden. Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten, zowel online als andere vormen. Door de Privacy Policy PepeMare te accepteren, geeft u PepeMare toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor de hieronder vermelde doeleinden.

PepeMare verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

1) U de mogelijkheid te geven tot het boeken van uw vakantie.

2) Uw mening over uw bij PepeMare geboekte verblijf te evalueren via de website, en dit vervolgens op de website te plaatsen (alleen met uw vooraf aangegeven toestemming).

3) U te informeren over interessante aanbiedingen (alleen met uw toestemming).

De persoonlijke gegevens kunnen ook worden gebruikt om fraude en/of andere onwettige handelingen tegen PepeMare te detecteren.

Ter voltooiing van de reservering verstrekken wij uw naam, uw contactgegevens en creditcardgegevens aan de beheerder van de geboekte accommodatie. Wij verstrekken deze informatie uitsluitend met betrekking tot de reservering.

Door het boeking gaat u akkoord met het ontvangen van een uitnodiging om een recencie te schrijven. De recencie mag volledig anoniem zijn. Door het maken van een recencie, geeft u ons toestemming om deze (volledig of gedeeltelijk) te gebruiken op de website, op de informatiepagina van de accommodatie en op andere Sociale Media beheerd door of in eigendom van ons of onze zakenpartners, in het vertrouwen dat de informatie alleen wordt gebruikt voor het inlichten van potentiële klanten om hen zo te informeren over het niveau en de kwaliteit van de service. Wij behouden ons het recht toe om de recencie naar eigen inzicht aan te passen, te weigeren of te verwijderen. De enquête is een onderzoek en bevat geen verkoop aanbieding of andere voordelen.

Tenzij anders vereist door de wet van de desbetreffende jurisdictie, en met uitzondering van het verstrekken van uw naam, uw e-mailadres en uw creditcardgegevens aan het door u geboekte hotel - ter voltooiing van de reservering - zullen we uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

Wij behouden ons echter het recht voor om uw persoonlijke gegevens te verstrekken aan de groep van onze ondernemingen (binnen en buiten de Europese Unie), aan onze medewerkers en aan onze (vertrouwens) agenten en vertegenwoordigers die, met onze toestemming, toegang hebben tot deze informatie met als enige doel de uitvoering van hun taken namens PepeMare (met inbegrip van de klantenservice en binnenlandse ondernemingen die onderzoeken uitvoeren). Kortom, met als einddoel het verzekeren dat u altijd de beste service zult genieten.

Creditcard

Hotels vragen om uw creditcardgegevens om uw reservering te garanderen. We zullen uw creditcardgegevens rechtstreeks aan het hotel van de reservering verstrekken en tegelijkertijd zullen we de geldigheid hiervan controleren (bijvoorbeeld onderwerpen aan een pre-autorisatie). Om de privacybescherming van uw creditcardinformatie te waarborgen, gebruiken we de "Secure Socket Layer" (SSL) technologie.

Voor bepaalde tarieven of speciale aanbiedingen, kan uw creditcard vooraf geautoriseerd of afgeschreven worden (soms zonder mogelijkheid tot terugbetaling) na de bevestiging van de boeking. Voordat u een reservering maakt, controleert u dan grondig op eventuele voorwaarden en details van de kamerprijzen.

In geval van fraude of ongeautoriseerd gebruik van uw creditcard door derden, nemen de meeste banken en creditcardmaatschappijen de aansprakelijk van het risico op zich en dekken alle kosten ten gevolgen van dergelijke fraude of onbevoegd gebruik. Dit kan echter betekenen dat er geld van uw kaart wordt afgeschreven (normaalgesproken 50,- Euro of een evenredig bedrag in uw valuta). In het geval dat dit bedrag van uw kaart wordt afgeschreven naar aanleiding van ongeautoriseerde transacties als gevolg van een boeking op onze website, wordt dit bedrag door PepeMare vergoed, tot een maximum bedrag van 50,- Euro (of een evenredig bedrag in uw valuta). Om zeker te stellen dat u de schadevergoeding zult ontvangen, adviseren wij u altijd de fraude aan te geven bij de creditcardproducent (in overeenstemming met de regels en procedures) en direct contact met PepeMare op te nemen (info@pepemare.de).

Het onderwerp van de e-mail noemt u "creditcardfraude", en u voegt het bewijs van de ongeaoutoriseerde transacties toe (bijv. de politie van de creditcardproducent). De vergoeding geldt uitsluitend voor ongeautoriseerde transacties die voortkomen uit boekingen die via de beveiligde server van PepeMare gemaakt zijn en alleen als kan worden aangetoond dat dit een gevolg is van een wanprestatie of van nalatigheid van PepeMare en niet van uw incorrect gebruiken van de beveiligde server.

... vai piano ...