ID
CHAT
Chat met ons op Whatsapp!
+49 160 96 89 53 49

Algemene voorwaarden PepeMare

Laatst bijgewerkt: 16/12/2012

Geachte bezoeker,
de volgende algemene voorwaarden – en latere wijzigingen – zijn van toepassing op al onze online diensten, hetzij direct of indirect (via distributeurs), door middel van elk mobiel apparaat, per e-mail of per telefoon. Door het bezoeken en/of gebruiken van onze website, het gebruiken van en /of één van de beschikbare applicaties op ieder platform (hierna beschreven als "website") en /of het maken van een reservering, erkent u dat u alle hieronder beschreven algemene voorwaarden hebt gelezen en geaccepeteerd.

1. Rechtsverhouding

Het bedrijf PepeMare bemiddelt in het afsluiten verhuurcontracten voor vakantiehuizen, vluchten en autohuur (hierna te noemen "accommodatie") tussen klanten en verhuurders / touroperator / luchtvaartmaatschappijen. PepeMare is over het algemeen bemiddelaar (in sommige gevallen ook touroperator) en vertegenwoordigt de verhuurder tijdens het afsluiten van contracten.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

Met de boeking, die zowel telefonisch, schriftelijk of elektronisch gemaakt kan worden, sluit de klant een bindende overeenkomst af met de verhuurder van een accommodatie, vertegenwoordigd door PepeMare. Een contract treedt pas in werking nadat PepeMare of de verhuurder (eigenaar/touroperator/luchtvaartmaatschappij/agentschap) schriftelijk of per e-mail de reservering bevestigt. Bij de boeking accepteert u de algemene voorwaarden van de betreffende verhuurder, alsmede de boekingsvoorwaarden van PepeMare.

Tijdens de boeking moet het aantal personen (inclusief kinderen) worden aangegeven, maar ook eventuele huisdieren (inclusief het type/ras). Voor sommige accommodaties zijn huisdieren alleen op aanvraag toegestaan. Speciale verzoeken van klanten (bijv. verschillende aankomstdagen, verzoeken omtrent de inrichting, linnenverhuur, eindschoonmaak etc ...) kunnen worden opgegeven in het vrije tekstveld van de boeking.

De boeking is bevestigd wanneer u per e-mail een bevestiging van PepeMare ontvangt. Na bevestiging ontvangt van PepeMare u altijd aanvullende informatie over de boeking en het verblijf.

Klanten zijn verplicht om de boekingsbevestiging te controleren en PepeMare te wijzen op eventuele fouten of onjuistheden. Mochten er fouten of onjuistheden gevonden worden, moet dit binnen 3 dagen na ontvangst van de bevestiging worden gecommuniceerd. Te laat aangegeven fouten kunnen niet meer worden meegenomen als eventuele wijzigingen in het het contract.

Als de klant binnen een week de boekingsdetails nog niet heeft ontvangen, is hij/zij verplicht PepeMare hierover te informeren, zodat een nieuwe verzending kan worden voorbereid.

Een gedetailleerde beschrijving van de accommodatie op het internet is fundamenteel, de informatie van de touroperator/verhuurder zijn hierop gebaseerd. Onder de beschrijving kunt u foto's, informatie over de inrichting, een lijst met gedetailleerde informatie, informatie over de borg, en betaalwijze en betalingstermijn en overige kosten vinden.

3. Betaling

De boeking kan per bankbetaling, automatische incasso, creditcard of met contant geld worden betaald. De vooruitbetaling (meestal 30% van het totaal) dient direct met de boeking betaald te worden. Voor het resterende bedrag zijn er twee mogelijkheden:

a) Mogelijkheid 1:
Het bedrag wordt op het moment van aankomst, voor de overdracht van de accommodatie, direct aan de verhuurder betaald. Deze betalingswijze is alleen mogelijk als de accommodatie eigendom van een privéverhuurder is.

b) Mogelijkheid 2:
Het bedrag wordt binnen 45 dagen voor aankomst betaald. Deze betalingswijze geldt alleen wanneer accommodaties eigendom zijn van bedrijven. In het geval van boekingen waarvan de aankomstdag binnen minder dan 45 valt, dient het volledige bedrag direct betaald te worden.

Gedetailleerde informatie over de betalingswijze is te vinden in de beschrijving van de accommodatie.

Voor sommige betalingswijzen, zoals per creditcard, behoudt PepeMare zich het recht om een een extra vergoeding in rekening te brengen. Eventuele extra kosten voor bankbetalingen (nationaal of internationaal) zijn niet voor rekening van verhuurder/PepeMare.

In het geval van last-minute boekingen kan PepeMare uw credit card gegevens vragen om de betaling te garanderen.

Als de door PepeMare aangegeven betalingstermijnen niet worden gerespecteerd, heeft PepeMare het recht om de huurovereenkomst te annuleren.

De verhuurder heeft het recht om uit voorzorg de klant een borgsom te vragen. De verhuurder betaalt deze borgsom terug aan het einde van de verblijfsperiode, op de dag van vertrek, verrekend met eventuele extra gemaakte kosten door schade aan de accomodatie, die te wijten valt aan de huurder.

Omboeken door de klant na boekingsbevestiging (meestal per e-mail, maar ook per fax of per telefoon) is mogelijk, maar brengt extra kosten met zich mee. Sommige verhuurders/touroperator brengen standaard omboekingskosten in rekening. In sommige gevallen is omboeken alleen mogelijk door middel van een annulering van de huidige boeking, om vervolgens een nieuwe boeking te maken. In dit geval worden er tevens de annuleringskosten die gespecificeerd worden in artikel 6, in rekening gebracht. PepeMare is ook bevoegd om kosten (tot 50,- Euro) in rekening te brengen voor omboeken/datumswijzigingen of annulering.

4. Reisdocumenten

Wanneer de aanbetaling voldaan is, zal de klant een boekingsbevestiging ontvangen met gegevens betreffende de check-in en check-out uren, het adres van de accommodatie, de contactgegevens van de verhuurder en alle andere benodigde informatie voor het verblijf. Deze boekingbevestiging moet worden getoond tijdens de check-in bij degene die de gasten ontvangt.

Mocht de klant deze documenten niet binnen 14 dagen voorafgaand aan de aankomstdag hebben ontvangen, is hij/zij verplicht om direct contact op te nemen met PepeMare.

5. Prestatiewijzigingen

PepeMare en/of de verhuurder zijn verplicht de klant op de hoogte te brengen van elke vorm van wijziging van de prestatie/service.

De verhuurder is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de service, op voorwaarde dat deze niet essentieel zijn en geen invloed hebben op de algemene aard van de overeenkomst.

In het geval van essentiële wijzigingen van de service door de verhuurder, kan de klant zich zonder bijkomende kosten terugtrekken uit het contract en een verzoek tot teruggave van de reeds voldane betalingen indienen. PepeMare is verplicht om, op aanvraag van de klant, een alternatieve bestemming te verzorgen.

Als de klant en/of eventuele reisgenoten op de dag van aankomst niet vóór 20.00 uur zonder de verhuurder hiervan vooraf van op de hoogte te stellen verlaat is, heeft de verhuurder het recht om de accommodatie op andere wijze te arrangeren. Een onaangekondigde verlate aankomst geldt als een annulering, in overeenstemming met artikel 6.

6. Annulering

Tot aan de aankomstdag heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen door een schriftelijke mededeling aan de verhuurder of aan PepeMare. Bepalend hiervoor is de ontvangstdatum van het annuleringsverzoek. De annuleringskosten zijn als volgt:

aa) tot aan 45 dagen voorafgaand aan de aankomstdag: 30% van de totaalprijs;
bb) van 45 tot 30 dagen voorafgaand aan de aankomstdag: 60% van de totaalprijs;
cc) van 29 dagen voorafgaand aan de aankomstdag of in geval van onaangekondigd niet verschijnen (no-show): 95% van de totaalprijs;

De klant is vrij om te bewijzen dat door de annulering de verhuurder aanzienlijk minder schade heeft geleden. Deze aanname is mogelijk in het geval dat de woonruimte wordt verhuurd voor dezelfde periode onder dezelfde omstandigheden.

De annuleringskosten gelden en worden tevens toegepast in het geval dat PepeMare het reiscontract annuleert in verband met het niet voldoen van de betaling door de klant.

Indien de klant, na een boekingsaanvraag bij PepeMare, rechtstreeks een contract afsluit met de verhuurder/beheerder van de betreffende accommodatie, heeft PepeMare het recht om de klant een vergoeding van 30% van de reissom te vragen ten compensatie van de geleverde dienst.

7. Ter plaatse en na uw verblijf

De accommodatie mag alleen worden gebruikt door de aangegeven personen. De verhuurder mag de toegang aan andere mensen weigeren.

Honden, katten en andere dieren mogen alleen op de accommodatie verblijven als dit tijdens de boeking is afgesproken. De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade aangericht door dieren.

De klant is verplicht om respectvol met de omgeving en omwonenden om te gaan. De klant is verplicht om zich aan de huisregels te houden.

De klant is verplicht om de accommodatie, zowel binnen-als buiten, met zorg te behandelen. In geval van door de klant aangerichte schade aan de inrichting, kamers of het pand zelf, is het de plicht van de klant om de herstelkosten te vergoeden. De klant is verplicht de verhuurder direct op de hoogte te stellen in geval van schade. De klant is verplicht een vergoeding te betalen in geval van latere schade als gevolg van het niet kennisgeven aan de verhuurder.

In geval van storingen of problemen, vooral met betrekking tot tekortkomingen of gebreken van de accommodatie, is de klant verplicht om al het mogelijke te doen om de storing te verhelpen, te beperken of te voorkomen. De klant is verplicht de verhuurder hier onmiddellijk over te informeren.

Klachten van welke aard dan ook met betrekking tot de service, dienen onmiddellijk na de constatering van de reden van de klacht bij de verhuurder te worden aangegeven. Rechten van welke aard dan ook van de klant naar PepeMare zijn uitgesloten.

8. Verantwoording van de verhuurder

De verhuurder is verantwoordelijk voor het leveren van de accommodatie zoals in het contract vastgesteld.

De verhuurder is verantwoordelijk voor de selectie en een zorgvuldige controle tijdens de overhandiging van de sleutels, net zoals alle andere personen en/of bedrijven van accommodatie.

De aansprakelijkheid van de verhuurder voor schade aan de accommodatie is beperkt tot driemaal de huur, indien de schade niet opzettelijk of niet door grove nalatigheid werd veroorzaakt.

9. Verzekering

PepeMare adviseert om in ieder geval een annuleringsverzekering af te sluiten. Een reisverzekering is erg handig en daarom ook zeker aan te raden in geval van verblijf in het buitenland.

10. Informatie omtrent paspoorten, visa, buitenlandse valuta en gezondheidsvoorwaarden

Elke klant is zelf verantwoordelijk voor de gezondheidsregels, passpoorten en visa tijden binnenlandse-en buitenlandse vakanties, zowel bij aankomst in, als bij vertrek uit het land. Iedere aansprakelijkheid van PepeMare in dit opzicht is uitgesloten, tenzij de informatie van PepeMare opzettelijk of uit onachtzaamheid onjuist is.

PepeMare

PepeMare
Directeur: Giuseppe Pepe
Stammheimerstr. 22
71636 Ludwigsburg
PIVA: DE283728395

Algemene voorwaarden in een PDF document File pdf

... vai piano ...